top of page

Návrhový

proces

tvorby

designu


Soubor kroků směřujících k úspěšnému dokončení projektu. Tyto kroky zahrnují:

VisionFolk Design Studio

 Náčrt-Idea a koncept VisionFolk-DesignStudio

Briefing a sběr informací

Nejdůležitějším krokem pro nás je pochopení potřeb a cílů klienta. Naše studio vytvoří briefing s klientem a získá co nejvíce informací o produktu, jeho zamýšleném účelu a cílové skupině. Důkladné pochopení toho, co klient od designu očekává, je klíčové pro úspěšnou tvorbu produktu.

VisionFolk-DesignStudio-Prototyp-testovani

Prototyp a testování

Na základě konceptu vytváříme prototyp v 3D, který nám umožní testování a ověření funkčnosti a ergonomie produktu. Obvykle bude třeba vytvořit několik prototypů a provést několik iterací, než bude produkt dokončen, pro ověření funkčnosti a ergonomie. Vytvoření prototypu umožňuje klientovi vidět a pochopit produkt před jeho výrobou.

VisionFolk-DesignStudio - Zavedení na trh a podpora propagace designu

Zavedení na trh a podpora propagace

Když je produkt hotový,  pomůžeme s jeho propagací a zavedením na trh. To může zahrnovat vytvoření marketingové kampaně, propagaci produktu na sociálních sítích a spolupráci s prodejními partnery.

VisionFolk-DesignStudio-Výzkum-analýza-designu

Výzkum a analýza

V této fázi provádíme výzkum a analýzu trhu, konkurence a spotřebitelů. To pomáhá identifikovat tržní příležitosti a potřeby spotřebitelů. Dále také provedeme rozbor materiálů a technologií, které se mohou použít při vývoji produktu.

VisionFolk-DesignStudio-Produkce-Vyroba-designu

Produkce a výroba

Po ověření funkčnosti a ergonomie  projektu připravíme finální technickou dokumentaci designu ve spolupráci s Vaší konstrukcí či výrobními firmami podílejícím na produkci produktu.

VisionFolk-Design Studio - Náčrt, Idea, koncept

Na základě získaných informací vytvoříme první ideové náčrty produktu. Tyto studie se přizpůsobují potřebám a cílům klienta a zohledňují požadavky spotřebitelů. Po dokončení náčrtů vytvoříme již propracovaný koncept, který definuje vizuální a funkční vlastnosti produktu. Zaměřujeme se na vizuální stránku produktu, aby byl esteticky přitažlivý a v souladu s celkovým vzhledem značky. 

VisionFolk-DesignStudio - Produkční dozor supervize designu

Produkční dozor

Poskytneme dozor nad produkčním procesem, aby se zajistila kvalita a zachovala původní myšlenka až k výrobě produktu.

Analýza designu prostřednictvím kresby

bottom of page